Send DM
– Direkte markedsføring

De aller fleste ledende detaljhandelskjedene bruker DM, som f.eks. kundeaviser, i sin markedsføring. DM får høy oppmerksomhet og virker salgsutløsende, ikke minst i kombinasjon med andre av våre produkter. I Amedia Distribusjon legger vi mye arbeid i å skreddersy løsninger for deg og bedriften din.

Hvorfor Direkte markedsføring?

Som en del av et stort mediehus har Amedia distribusjon tilgang til en rekke ulike kanaler og distribusjonsruter og parnere som gjør at vi kan nå flere postkasser og mennesker enn tradisjonell DM distribusjon. Vi kan følgelig tilby deg bred dekning og stor oppmerksomhet rundt produktet eller budskapet du ønsker å formidle til potensielle kunder.

DM via Amedia distribusjon kan være i form av gratisaviser, informasjon eller reklame, som kundeaviser, brev og ulike formater av foldere og vareprøver. Disse distribueres fysisk til postkasse, sendes digitalt – eller begge deler for enda bedre effekt. Les mer om våre produkter under, for å finne det som egner seg best for deg.

Bli kunde

Slik fungerer det

Rådgivning

Vi har egne trykkerier og bistår deg gjerne i utforming og produksjon av DM-er, innlegg og vedlegg til distribusjon.

Oppbevaring

Vi oppbevarer trykksaker, slik at de kan distribueres på bestemte dager, etter ditt ønske.

Levering

Mottakeren får ditt DM raskt levert i avis, direkte i postkasse eller digitalt

Rådgivning

Vi har egne trykkerier og bistår deg gjerne i utforming og produksjon av DM-er, innlegg og vedlegg til distribusjon.

Oppbevaring

Vi oppbevarer trykksaker, slik at de kan distribueres på bestemte dager, etter ditt ønske.

Levering

Mottakeren får ditt DM raskt levert i avis, direkte i postkasse eller digitalt

Slik fungerer det

Rådgivning og booking av kampanje

Vi hjelper dere med alt fra trykk av reklame, urval av format, geografi, dekning og periode, til distribusjon av deres budskap til ønsket målgruppe.
Vi distribuerer lokalt, regionalt og nasjonalt.Vi når dine kunder hele året, even i ferien.
Tag kontakt med oss for mer informasjon og booking av reklame.

Mottak av reklame

Fysiskt material leveres senest 3 eller 7 virkedager før  distribusjonsdato avhengig av hvis dere velger leveranse til ett eller flere mottakssted ute i landet.  
Digitalt materiale leveres senest 3 eller 5 virkedager før kampanjestart avhengig av format. 
Vilkår før innleveringsfrister, format, pakking og merking finner du under vilkår og betingelser.

Levering til målgruppe

Mottakeren får ditt DM raskt levert inne i avis eller direkt i postkasse. Distribusjons dager er avhengig av format. Vi distribuerer før frokost, flere dager i uken, også i helgen. 
Mottaker eksponeres for digital DM på et utvalg av våre avisers nettsider i troverdig redaksjonell miljø under avtalt periode.

Rådgivning og booking av kampanje

Vi hjelper dere med alt fra trykk av reklame, urval av format, geografi, dekning og periode, til distribusjon av deres budskap til ønsket målgruppe.
Vi distribuerer lokalt, regionalt og nasjonalt.Vi når dine kunder hele året, even i ferien.
Tag kontakt med oss for mer informasjon og booking av reklame.

Mottak av reklame

Fysiskt material leveres senest 3 eller 7 virkedager før  distribusjonsdato avhengig av hvis dere velger leveranse til ett eller flere mottakssted ute i landet.  
Digitalt materiale leveres senest 3 eller 5 virkedager før kampanjestart avhengig av format.
Vilkår før innleveringsfrister, format, pakking og merking finner du under vilkår og betingelser.

Levering til målgruppe

Mottakeren får ditt DM raskt levert inne i avis eller direkt i postkasse. Distribusjons dager er avhengig av format. Vi distribuerer før frokost, flere dager i uken, også i helgen.
Mottaker eksponeres for digital DM på et utvalg av våre avisers nettsider i troverdig redaksjonell miljø under avtalt periode.

Hvilke av våre produkter passer best for deg?

Kombi  

- For høyere dekning i utvalgte områder

Innstikk

- Inn i avis

Vedlegg

- Direkte i postkassa

eDM

- Kombinere fysisk og digital DM

Frontnote

- Klistremerker på avisen

Adressert DM

- Reklame rett til kundene dine

Trykkerier

Amedia Distribusjon har 6 egne trykkerier, som kan produsere både innstikk og vedlegg for deg om du skulle ønske det. Amedia Trykk produserer i tillegg til dagsaviser et stort antall kunde- og reklameaviser og organisasjonsblader. Våre trykkerier holder til på ulike steder i landet, derfor har vi  korte ledetider på trykk og distribusjon.

Ett innleveringssted

Amedia Distribusjon gir deg mulighet til å levere materiell til kun ett mottakssted hvis du ønsker det. Slik slipper du å måtte levere til flere, spredte drop-punkter. Dette forenkler og optimaliserer distribusjonen betraktelig og er ideelt for deg som har store regionale eller nasjonale kampanjer eller som skal distribuere over landegrensene. Vårt mottakssted finner du på Kjeller, litt utenfor Oslo. Les mer om pakking, merking levering.

Vi leverer oftere, raskere og enklere enn noen andre. Ta kontakt om du ønsker å bli kunde, trenger rådgivning eller vil vite mer om hva kan vi gjøre for deg.

Åsa Johansson

Salgs- og produktsjef DM i Amedia Distribusjon
Ta kontakt med Åsa

Ofte stilte spørsmål

Kunde­referanser

Vi leverer oftere, raskere og enklere enn noen andre. Ta kontakt om du ønsker å bli kunde, trenger rådgivning eller vil vite mer om hva kan vi gjøre for deg?

Sasha Dvoretskyi
UI og UX designer

Vi leverer oftere, raskere og enklere enn noen andre. Ta kontakt om du ønsker å bli kunde, trenger rådgivning eller vil vite mer om hva kan vi gjøre for deg?

Sasha Dvoretskyi
UI og UX designer

Vi leverer oftere, raskere og enklere enn noen andre. Ta kontakt om du ønsker å bli kunde, trenger rådgivning eller vil vite mer om hva kan vi gjøre for deg?

Sasha Dvoretskyi
UI og UX designer